Je bent altijd benieuwd van wie je les krijgt.
Is ze goed? Klikt het? Begrijpt ze me?

Om te beginnen... is er een proefperiode van acht lessen.
Daarin kunnen we van beide kanten aftasten of het leerproces zinvol op gang gebracht kan worden.

En verder..., in alle bescheidenheid,
eigenschappen en vaardigheden, die mij toegekend worden zijn:
vakvrouw
ingesteld op de 'flow' van de muziek
enthousiast en inspirerend
invoelingsvermogen
bemoedigend lesgevend, gericht op het versterken van zelfvertrouwen
individuele aanpak
ontspannen atmosfeer scheppend
men leert ook als men slecht voorbereid is
eindeloos geduld.

Lees verder

Ten slotte... de persoonlijke kwalificaties:
Na 7 jaar studie aan het Rotterdams Conservatorium, ben ik in 1986 afgestudeerd: Hoofdvak Piano.
Daarnaast heb ik aan het Rotterdams Conservatorium de studie 'Klank en Beweging' gevolgd.
Na mijn afstuderen volgden studies in het coachen en begeleiden van leerlingen.
Ik heb sinds 1987 een zelfstandige lespraktijk.