... gaan de vingers mee aan de slag.

Muziek spelen, die aansluit bij je ervaringen en interesses,
die je inspireert en uitnodigt om steeds verder te komen.
Muziek, die onvermoede kwaliteiten in jezelf tot ontwikkeling brengt.
Daar gaat het om.

Uitgangspunt is steeds het aandachtsvolle nu:
Waar sta je als leerling? Wat is je muzikale bagage?
Wat kunnen we er op dit moment mee realiseren en waar werken we
in de toekomst naar toe?
Inspelend op sterke en zwakke punten. Werkend aan het vergroten
van je muzikale potentieel.

Elke stap 'bevleugelend' met toegewijde aandacht en plezier.